เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักกับเรา

สร้างแรงบันดาลใจ ให้พนักงานมีสุขภาพดี

- NextCercise -
MOVE

เป้าหมาย

สำหรับองค์กรที่เข้าร่วม
ในการสร้างกิจกรรม ดังนี้
ลดภาระงานให้ HR
ลดค่าใช้จ่ายองค์กร
สร้างสุขภาพที่ดีขึ้น
สร้างทีมเวิร์ค

NextCercise ถือกําเนิดขึ้นภายใต้การบริหาร
ของบริษัท Cariva (Thailand) Company Limited

เพื่อเป็นแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างกิจกรรมภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีมและให้ทุกคนในองค์กร
มีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีการที่สนุก ง่าย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็น
ทํางานอยู่บ้าน หรือออกกําลังกาย